joi, noiembrie 14, 2013

Ferestre sparte Broken windows

Slabă tristeţe închide fereastra cu râs,
Weak sadness close the window with laughter,
Nici mintal nu-i risipire în răspuns,
Not mentally is dispersal in answer,
Iar în Infern notează Cerber în al său carneţel:
And in hell, Cerberus notes in his jotter:
Azi au intrat trei lacrimi şi-un adorat şerveţel,
Today entered three tears and one adored napkin,
Îmbâcsind mirarea cu farmec şi dor,
Stuffing the wonder with charm and longing,
După zilele răsturnate ale umbrelor
After the overturned days of shadows
Ce-n nemişcare de vitraliu îşi pecetluiau trosnetul
That in stained-glass immobility sealed their crackle
Cu trupurile lor alb-negre de degete de pianist,
With their black-and-white bodies of pianist’s fingers,
Aducând comori întâmplate de vin ametist
Bringing treasures happened because amethyst wine
Şi lovind în porţi mereu trăznetul.
And hitting in gates always the flash-lightning.
Doamne, ce luminare de lucruri ascunse,
Lord, what an enlightening of hidden things,
Câte frici nepătrunse-străpunse
How many impenetrable-pierced fears
Şi ocolişuri de poveşti despre cei ce nu sunt
And roundabouts of stories about those who are no more
Decât în lumina lui a trecut,
Than in the light of it was,
Trecând inocent pe sub răşină şi galbene porţi
Passing innocently under the amber and yellow gates
Ce troznesc sub durerea plânsă de toţi.
That clack under the pain wept by everyone.
Doar ea, mamă şi fată, cu durere îngropată
Only her, mother and daughter with buried sorrow
Învelea cu banii de vamă lumina întrupata
Covered with the death coins the light encarnalized
Într-un râs albastru ce închide ferestre
In a blue laughter that closes windows
Şi în încremenire mai spune o poveste...
And in its stoning tells one more story…


Tr. M.R.M. Monica Rodica Muscalu

Niciun comentariu:

Spre marele Nord. Întâlnirea cu Moş Crăciun în alt anotimp.

         - Pe marele vultur care a pârjolit pădurea, vuind cuvintele în gura vajnicului Väinämöinen, faurul veşnic, ce povesteşte des...