vineri, noiembrie 08, 2013

Viitorul ca o amintire Future as a memory


Folosim adesea stereotipuri,
We often use sereotypes,
Până şi cititul este o fotografie a amintirilor noastre,
Even the reading is a picture of our memories,
Nimic nou sub soarele trecerii,
Nothing new under the sun of passing,
Iar atunci când apare noul, speriem
And when the new appears, we frighten
Sau ne speriem de el, fiindcă niciun Galilei
Or get frightened of it, because no Galilei
Nu trebuie să scape nepedepsit,
Doesn’t have to escape from punishment,
Niciun Homer nu are voie să umble
No Homer is allowed to wonder
Altfel decât orb prin această lume,
Otherwise than blind through this world,
Pe care dacă ar vedea-o,
Which if he could see,
Ar spune-o altfel,
Would speak it differently,
Fiind şi el vehement
Being himself vehement
Suspect de erezie împotriva stereotipurilor,
Suspected of heresy against stereotypes,
Aşa că nu-mi fac iluzii,
So I don’t make illusions,
Tocmai mi-am luat pantofii cei vechi,
I just took my old shoes,
Ca să le bat niște cuneiforme pe branțuri,
To knock into them some cuneiform on insoles,
Să plec în câmpul formelor fără sens,
To leave in the no-meaning shapes field,
Să mai culeg câteva pentru voi,
To pick up some for you,
Iubitorii de amintiri exacte,
Lovers of exact memories,
Căci voi nu vă vedeţi viitorul,
For you don’t see your future,
Decât prin împlinirea trecutului.
But only through completion of the past.


Tr. M.R.M.- Monica Rodica Muscalu

Niciun comentariu:

Spre marele Nord. Întâlnirea cu Moş Crăciun în alt anotimp.

         - Pe marele vultur care a pârjolit pădurea, vuind cuvintele în gura vajnicului Väinämöinen, faurul veşnic, ce povesteşte des...