marți, mai 10, 2011

De maine ma intorc la poezie, astazi va prezint:

 Rezolutie pentru domeniul social a TNL

Construcția liberală a Partidului Național Liberal bazata pe piața libera nu exclude, ci se întrepătrunde, cu viziunea creștin-democrată a eticii economiei de piață. Dreptatea socială se instituie, astfel, la intersecția dintre individualism și solidaritate, care nu se poate baza decât pe muncă productivă, egalitate de șanse dar și solidaritatea cu cei în nevoie.
Pornind de la modelul social suedez potrivit căruia munca produce bogăţie care, reinvestită în formarea profesională, creează muncă la rândul său și a celui danez al flexicurității, Tineretul Național Liberal pornind de la elementelecapitolului social al Programului Noua Economie a propus o rezoluție pentru domeniul social, care are următoarele linii directoare:
 Ocuparea forței de muncă
• crearea cardului de asigurat în sistemul asigurărilor sociale, elementul de bază al sistemului integrat unic de asigurări sociale (ghișeu unic electronic), ce va genera reducerea costurilor angajatorilor, a barierelor administrative și va reprezenta adevăratul bastion al luptei împotriva muncii la negru;
• reducerea șomajului în rândul tinerilor, având în vedere faptul că anul trecut România a fost pe locul 8 din UE ca rata a șomajului în rândul tinerilor, prin:
- Creşterea atractivităţii muncii pe piaţa albă prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor pentru formarea profesionala a angajaţilor si prin reducerea birocrației;
- Implementarea unei strategii pentru tinerii antreprenori;
- Eficientizarea burselor private, pentru a susține un învățământ centrat pe nevoile reale ale pieței muncii;
- Facilitarea inserției pe piața muncii a tinerilor prin crearea cadrului legal privind practica elevilor și studenților și stagiul absolvenților.
 Asistență socială
• reevaluarea sistemului asistenței sociale pornind de la centrarea pe nevoile personalizate ale familiei, în special a familiei tinere;
• dezvoltarea serviciilor sociale în paralel cu reducerea volumului prestațiilor financiare directe;
 Sistemul de pensii
• pilonul I de pensii – un proiect avangardist dar realist bazat pe renunțarea la sistemul inter-generațional pentru unul cu capitalizare in cont personal: cuantumul pensiilor va fi stabilit pe principiul contributivităţii, banii fiind investiţi pe termen lung, în loc sa fie cheltuiți imediat; participanţii sunt proprietarii contului personal în care îşi economisesc banii de pensie; fiind cultivată responsabilitatea individuală, spiritul de prevedere şi economisirea, cu rezultate pozitive asupra performanţei economice generale.
•  crearea cadrului legal si institutional al sistemului pensiilor ocupaționale și susținerea piloanelor II și II de pensii deja existente

Niciun comentariu:

Spre marele Nord. Întâlnirea cu Moş Crăciun în alt anotimp.

         - Pe marele vultur care a pârjolit pădurea, vuind cuvintele în gura vajnicului Väinämöinen, faurul veşnic, ce povesteşte des...