marți, ianuarie 22, 2013

Despre femei, cotrobăind printre documentele comuniste


FEMEIA COMUNISTĂ, in viziunea lui Damian Ancu

Romanticii pot spune că tradiţia celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. Pe atunci, inclusiv măreţii zei din Olimp aveau o zi in care sărbătoreau pe zeiţa Rhea, zeiţa-mamă a tuturor, asociată deseori cu pământul. Astfel, odată cu ei si pământenii sărbătoreau femeia-mamă, creatoarea tuturor fiinţelor vii şi simbol al renaşterii perpetue. Astăzi, ziua de 8 martie celebrează femeia la toate vărstele, zâmbetul, gingăşia, generozitatea si dăruirea ei.
Contrar aşteptărilor, Ziua Femeii, pe care o sărbătorim pe 8 Martie, nu este la fel de veche ca Măţişorul. Această sărbătoare s-a născut undeva la începutul secolului trecut, şi este strâns legata de mişcarea feministă şi, destul de ciudat, de ideologia socialistă, se arată pe International Women's DayIn 1908, 15.000 de femei au mărşăluit în New York City cerând un program de lucru mai scurt, salarii mai bune şi dreptul la vot, iar in 1909, potrivit unei declaraţii a Partidului Socialist din America, Ziua Internaţională a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie. Un an mai târziu, in 1910, in urma unei Conferinţe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat peste 100 de femei din 17 ţări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceiaşi zi peste tot in lume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913.
Documentele de arhivă ne permit să prezentăm modul cum înţelegeau femeile din ţara noastră să omagieze această zi, cu menţiunea că documentul pe care îl vom prezenta în continuare este din anul 1954, în contextul în care România se afla încă Armata Roşie „eliberatoare”, mesajul respectiv fiind al Comisiei de Femei din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Bucureşti.
        „Cu prilejul zilei de 8 Martie - Ziua Internaţională a Femeii gândul nostru se îndreaptă către voi bravele fiice ale Marelui şi eroicului popor rus (sublinierea noastră; era o mare greşeală politică deoarece trebuia să se spună „poporul sovietic”).
        Femeile din Republica Populară Română, datorită sprijinului efectiv şi multilateral acordat de Uniunea Sovietică, precum şi conducerii înţelepte a Partidului nostru drag, trăiesc o viaţă nouă luminoasă, asigurându-li-se, aşa cum niciodată în trecutul negru de exploatare şi mizerie în regimul burghezo-moşieresc nu ar fi putut visa, deplina egalitate în drepturi cu bărbaţii în toate domeniile de activitate ceea ce le-a dat posibilitatea să obţină succese grăitoare în muncă.
        În noua formă organizatorică a mişcării de femei din ţara noastră - Comisiile de femei şi adunările delegatelor alese de masa femeilor de la oraşe şi sate şi îndrumate direct de Sfaturile Populare - organe locale ale puterii de Stat -, creiază cele mai largi posibilităţi de cuprindere a femeilor la gospodărirea oraşelor şi satelor.
        Aşa se explică faptul că în regiunea Bucureşti un număr de 30. 588 femei lucrează ca delegate pe lângă Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare, aducând un preţios aport la înflorirea oraşelor şi satelor noastre.
        La 20 Decembrie 1953, ca urmare a politicii juste dusă de Partidul nostru au fost alese deputate în Sfaturile Populare din regiunea Bucureşti 3.283 femei, din care 508 sunt membre ale Comitetelor Executive, majoritatea acestora deţinând posturi de răspundere ca preşedinte, vicepreşedinte şi secretare ale Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare.
        În cele 185 gospodării agricole colective din regiunea Bucureşti, sunt membre ale Consiliilor de conducere 180 femei, recrutate din rândul colectivistelor fruntaşe cu munci de răspundere, brigadiere şi şefe de echipă, care au obţinut succese însemnate în mărirea producţiei la hectar, creşterea vitelor şi dezvoltarea altor ramuri de producţie din cadrul gospodăriilor agricole colective.
        Pentru merite deosebite în muncă şi pentru înaltul patriotism de care au dat dovadă, o serie de femei din regiunea noastră au fost distinse cu ordine şi medalii ale R.P.R.
        Mii şi mii de femei au răspuns cu însufleţire chemările Comitetului regional de partid Bucureşti şi Comitetului Executiv al Sfatului Popular al regiunii Bucureşti, în compania agricolă de vară, în acţiunea de recoltare, treerat şi colectări.
        În mediul rural, sute de femei au fost calificate şi lucrează în sectorul cultural-educativ, ca directori de cămin culturale, bibliotecare, operatoare de cinematograf şi staţii de radio emisie.
        Sub semnul acestor succese, Comisia de femei a regiunii Bucureşti, în numele tuturor femeilor cinstite şi muncitoare din această parte a ţării, cu ocazia zilei internaţionale a femeii, trimite femeilor ruse un salut fierbinte şi urările cele mai sincere de sănătate şi noi succese în muncă (sublinierea noastră).
        Sub conducerea înţeleaptă a gloriosului şi invincibilului partid comunist al Uniunii Sovietice şi a Guvernului Sovietic, femeile ruse au cunoscut succese însemnate pe drumul construirii comunismului în patria noastră (se referă la „patria ţărilor socialiste”; n. ns.), a luptei pentru menţinerea şi consolidarea păcii în lumea întreagă, cucerind administraţia şi încrederea întregii lumi muncitoare.
        Conştiente de manierea ce o avem, vă asigurăm dragi tovarăşe, că vom depune toate eforturile pentru traducerea în viaţă a hotărârilor Consiliului Mondial al Păcii şi a F.D.I.F. pentru triumful păcii şi al vieţii în lumea întreagă.
        De asemenea ne angajăm să aducem cu cinste la îndeplinire sarcinile ce ne revin din Hotărârea Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R., din August 1953, cu privire la îmbunătăţirea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc din patria noastră.”

Damian Ancu

Niciun comentariu:

Spre marele Nord. Întâlnirea cu Moş Crăciun în alt anotimp.

         - Pe marele vultur care a pârjolit pădurea, vuind cuvintele în gura vajnicului Väinämöinen, faurul veşnic, ce povesteşte des...